Skip to main content

Hologram využívá technologii holografie, což je fotografická technika, která zaznamenává světlo odrážené od objektu aby jej následně promítalo stylem, který působí věrohodně trojrozměrně. Technologie hologramů se již objevily ve filmech jako Star Wars, Star Trek nebo například Iron Man. Samotná technologie je ovšem na úplném začátku a tak se od filmových projekcí velmi liší. 

Ukázka projekce hologramu

Vytvoření hologramu

Pro vytvoření hologramu potřebujeme objekt nebo osobu, kterou chceme zaznamenat. Na takový předmět či osobu namíříme laserový paprsek, který bude ozařovat předmět a záznamové médium zároveň. Pro kvalitní hologram je nutnost dobře osvětlené prostředí.

Laserový paprsek je většinou rozdělen na dva identické paprsky a nasměřován pomocí zrcadel. Jeden ze dvou paprsků je zaměřen na objekt a druhý na záznamové médium. Tyto dva paprsky se navzájem protínají a ruší. Vzor interference je to, co je natištěno na záznamovém médiu, abychom vytvořili virtuální obraz, který naše oči vidí.

Záznamové médium pro hologram

Nahrávací médium, ve kterém se sbíhají světla, může být vyrobeno z různých materiálů. Jedním z nejběžnějších používaných při vytváření hologramů je fotografický film s přidaným množstvím zrn reagujících na světlo. To umožňuje vyšší rozlišení pro oba zmíněné paprsky, takže obraz vypadá mnohem realističtěji.

Nové holografické technologie se stále vyvíjí, proběhly také už pokusy o projekci 3D obrazů z jednoho místa na jiné v reálném čase. Obrazy jsou sice stále statické, ale jsou obnovovány každé dvě vteřiny, což vytváří stroboskopický efekt pohybu a tím i větší důvěryhodnost.

Technologie hologramu se stále vyvíjí a v budoucích letech budeme svědky zlepšení vyššího rozlišení, rychlejšího streamování obrazu a možnosti streamovat i větší předměty než dosud.

Ukázka videohovoru s hologramem

Hologram a jeho využití

Už dnes využívá technologii hologramu například tento cirkus, který využívá 3D hologramy a další projekce k vytvoření zcela nového druhu zvířecí show, kde v cirkusu neběhají zvířata, ale jejich 3D hologramy a jsou vskutku opravdu věrohodné!

Využití hologramů je momentálně nejvíce předpokládáno v zábavním průmyslu. Hry jsou velkým lákadlem pro interakci s uživatelem pomocí hologramu. Další využití, které nám hologramy přinesou budou spojené s lékařstvím a vědou obecně. Předměty, které se těžce promítají jako 3D mohou být jednoduše promítány jako hologramy. 

Hologram a jeho budoucnost

Již nyní jsou firmy, které se specializují na technologii holografie a jejího využití. Technologie sama o sobě je tu s námi přes 50 let, ale až nyní dochází k její adopci a celkovému zlepšení an takovou úroveň, že jsou již běžně použitelné pro vizuální hovory, zábavní průmysl a další využití.

S rozkvětem holografů patří bezpochyby internet a tak jak budeme svědky transformace na 5G síť, holografy budou rychlejší, plynulejší a dostupnější pro běžné firmy i uživatele. Bude zajímavé sledovat, jaká technologie bude hojně používána v budoucnu a zda si velkou část koláče z VR a 3D filmů ukrojí i holografie.